१९६०चं दशक- 'असो' ह्या शहाण्यांनी संपादित केलेल्या अनियतकालिकावरचं चित्र. बाळ ठाकूरांनी काढलेलं.

Thursday, May 31, 2012

नवी नोंद

शंकर या बंगाली लेखकाच्या 'सीमाबद्ध' या कादंबरीचा 'मर्यादित' हा शहाण्यांनी केलेला अनुवाद. या अनुवादित पुस्तकाची अर्पणपत्रिका आणि तिच्यासंबंधी शहाण्यांनीच सांगितलेली एक इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी मिळून एक नवी नोंद ब्लॉगवर करतोय-

'मर्यादित'ची अर्पणपत्रिका

मैत्र