१९६०चं दशक- 'असो' ह्या शहाण्यांनी संपादित केलेल्या अनियतकालिकावरचं चित्र. बाळ ठाकूरांनी काढलेलं.

Friday, November 5, 2010

गांडूचे गाऱ्हाणे

- अशोक शहाणे

खिशांत पावणे अठरा रुपये
रस्त्यानं जाणाऱ्या-येणाऱ्या
अगणित मुली वखवखलेल्या
अन् घालवायला अख्खं आयुष्य
पण तरी अगदीच कुचकामी
मी
          जग म्हणजे स्वप्नावस्था आहे
          असं शंकराचार्य म्हणालेयत
          असं ऍलन म्हणत होता
          अर्जुन हा शेवटचा पुरुष
          अन् बर्ट लँकॅस्टर कदाचित्
          पण आम्ही सगळेच मात्र
          सिद्धगांडू सगळेच्या सगळे
          फक्त हस्तमैथुन जमणारे
          हेंहि काही कमी नाही
          वेळ मारून न्यायला

('टिंब' अनियतकालिकाच्या मे १९६८च्या अंकात प्रसिद्ध झालेली कविता)

No comments:

Post a Comment

मैत्र