१९६०चं दशक- 'असो' ह्या शहाण्यांनी संपादित केलेल्या अनियतकालिकावरचं चित्र. बाळ ठाकूरांनी काढलेलं.

Tuesday, November 16, 2010

रघू दंडवत्यांबरोबर

शहाणे नि रघू दंडवते

No comments:

Post a Comment

मैत्र