१९६०चं दशक- 'असो' ह्या शहाण्यांनी संपादित केलेल्या अनियतकालिकावरचं चित्र. बाळ ठाकूरांनी काढलेलं.

Wednesday, October 13, 2010

गिन्सबर्ग ते शहाणे व्हाया कोलटकर

अरुण कोलटकर अमेरिकेला गेले असताना अ‍ॅलन गिन्सबर्गला भेटले तेव्हा त्याने कोलटकर नि शहाण्यांना मिळून एक त्याच्या कवितांचं पुस्तक भेट दिलं. ते हे -

पानं उलटली की डाव्या बाजूला दिसतं त्या पानावर
गिन्सबर्गने काढलेलं हे खास त्याचं असं चित्र-

त्याच्या शेजारचं उजवीकडचं पान हे- 

उजवीकडच्या पानाचा वरचा भाग अजून जवळून-

त्याच पानाची खालची बाजू जवळून- 

***
***

No comments:

Post a Comment

मैत्र